Lösningar


RENOVGLAS

Är en extra glasruta som snabbt och enkelt kan monteras på befintlig innerbåge.
Metoden är väl beprövad och testad såväl i fält som i laboratorium.

ROT -avdrag
Utnyttja ROT-avdraget och få 50% av arbetskostnaden avdraget direkt på fakturan.

KVALITET LÖNAR SIG I LÄNGDEN
I Statens Provningsanstalts tät- och åldringstester klarade montaget motsvarande 230 år med bibehållen prestanda.

SPAR ENERGI
Innan montaget står fönstren för 35% av husets uppvärmningskostnad
''enligt energimyndigheten'' och med renovglas förbättras fönstrens isolerförmåga 60%.
Från U-värde 3,0 till 1,2 = 35% = 20% lägre värmekostnad.

MINSKAR BULLRET
Standardmontaget reducerar bullernivån med 8-10 dB vilket upplevs som minst en halvering av ljudnivån.

ÖKAR KOMFORTEN
Kallras, kallstrålning och golvdrag försvinner nästan helt när det nya extra innerglasets temperatur höjs med 6-7°. Det tillsammans med att störande buller dämpas gör att hemmet känns mer ombonat och komforten ökar avsevärt.